ClassicJazzConcertClub

Privacy Reglement Stichting Classic Jazz Concert Club

 1. De Stichting Classic Jazz Concert Club beschikt over een adressenbestand van personen met altijd een email adres en meestal ook een huisadres. Dit bestand wordt beheerd om geïnteresseerden te kunnen informeren over het concertprogramma.
 2. Het bestand is ontstaan doordat a) personen kaarten voor concerten bestellen en daarbij voor een correcte afhandeling hun adresgegevens invoeren of b) ze verzoeken hun adres op te nemen in ons bestand om aankondigingen van toekomstige concerten te kunnen ontvangen.
 3. Deze bestanden worden uitsluitend gebruikt om concerten aan te kondigen of feitelijke data (aanvangstijden, locatie, e.d.) rondom concerten te communiceren.
 4. Ook beschikt de Classic Jazz Concert Club over een overzicht op naam van de bestelde kaarten per concert. Ook dit bestand wordt uitsluitend gebruikt voor een correcte kaartbezorging en –controle.
 5. In iedere aankondigingsmail wordt de ontvanger de mogelijkheid geboden om aan te geven dat hij/zij niet langer mail wenst te ontvangen en zijn/haar adres te laten verwijderen. Op eerste aanvraag worden alle gegevens uit het bestand verwijderd.
 6. De bestanden blijven bewaard zolang de Stichting actief is met het organiseren van concerten.
 7. Een ieder in het bestand heeft het recht op inzage van zijn/haar adresgegevens.
 8. De betrokkene heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de relevante privacy toezichthouder.
 9. Het adressenbestand en het besteloverzicht worden met niemand gedeeld.
 10. Uitsluitend de drie bestuursleden hebben om functionele redenen toegang tot de twee bestanden.
 11. Op de website pagina waar de kaarten kunnen worden besteld komt een vermelding dat de adresgegevens dienen te worden ingevoerd om een correcte afhandeling van de bestelling te kunnen waarborgen. En dat de privacy van de bestellers is gewaarborgd.
 12. De Stichting maakt op geen enkel moment gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.
 13. De website van de Stichting Classic Jazz Concert Club gebruikt cookies om de site goed te laten werken en bestellingen te kunnen administreren.

Dit privacy reglement is opgesteld conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Sassenheim, 23 februari 2021